Centrum Komputerowe ALSTAR - sprzeda¿ i serwis komputerów i laptopów, najszybszy serwis w okolicy


IdŸ do treœciSPÓ£KA Z O.O.
Rok za³o¿enia 2000.Zapraszamy do zapoznania siê z ofert¹ naszej firmy!


Akceptujemy karty p³atnicze:


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ALSTAR - oddzia³ Konstancin-Jeziorna:Otwarty od 22 listopada 2014r.

Znajd¹ nas Pañstwo w miejscowoœci

Konstancin-Jeziorna przy ul. Warszawskiej 8

(centrum miasta, obok stacji paliw ORLEN)


Wiêcej szczegó³ów ---> kliknij!
ALSTAR - oddzia³ Sobienie-Jeziory:


Otwarty od 9 marca 2013r.

Znajd¹ nas Pañstwo w miejscowoœci

Sobienie-Jeziory przy ul. Piwoniñskiej 46

(w budynku sklepu "TOP Market")


Wiêcej szczegó³ów ---> 321-355-9629A K T U A L N O ΠC I


  • Tusze i tonery w rewelacyjnych cenach! Zamienniki oraz orygina³y - du¿y wybór.

Gwarancja jakoœci oraz wydajnoœci.
Zapraszamy do zakupów!


WYPRZEDA¯ GIER PC/PSP

Na wszystkie gry PC/PSP znajduj¹ce siê w naszych oddzia³ach, nasza firma udziela upusty
od -20% do -60%! Ceny od 9z³. Promocja trwa do wyczerpania zapasów.

Zapraszamy!
U¯YWANE LAPTOPY

U¯YWANE KOMPUTERY DO BIURA I DLA GRACZY

+ GWARANCJA

Nasz firma oferuje Pañstwu u¿ywane laptopy oraz komputery w doskona³ym stanie technicznym i wizulanym! Sprzêt poleasingowy, zadbany, bez ukrytych wad. Udzielamy gwranacjê nawet do 12 miesiêcy na PC. Ka¿dy sprzêt dok³adnie sprawdzamy pod ka¿dym k¹tem i w razie potrzeby regenerujemy tak, aby spe³nia³y oczekiwania naszych klientów.

Wszystkie dostêpne modele, znajduj¹ce siê w naszych oddzia³ach, mo¿na zobaczyæ w nowych zak³adkach.

Zapraszamy do dzia³u:

"U¿ywane Laptopy" -> KLIKNIJ! <-


"U¿ywane PC" -> KLIKNIJ! <-


Ceny ju¿ od
450z³ !


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Dysk twardy SSD 120GB*Parametry techniczne:

• Rodzaj dysku: SSD
• Pojemnoœæ: 120 GB
• Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s)
• Prêdkoœæ odczytu (max): 400-500 Mb/s
• Prêdkoœæ zapisu (max): 250-320 Mb/s
• Niezawdonoœæ MTBF: 1 000 000 godz.
• Waga: 41g
• Gwarancja: 24 miesi¹ce


W niesamowitej cenie tylko 279 z³ z VAT!

*Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Prosimy o wczeœniejszt kontakt czy produkt jest dostêpny.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Komplet tuszy HP 650 ActivJet (czarny i kolorowy)*
Cechy g³ówne:


Tusz HP 650 czarny:

  • Pojemnoœæ atramentu 20ml
  • Gwarancja 24 miesi¹ceTusz HP 650 kolorowy:

  • Pojemnoœæ atramentu 21ml
  • Gwarancja 24 miesi¹ceW super za komplet
99 z³ z VAT!

*Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Prosimy o wczeœniejszt kontakt czy produkt jest dostêpny.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *G³oœnik przenoœny bluetooth Blaupunkt*
G³ówne cechy:

• Bluetooth do odwarzania muzyki z telefonu lub tabletu
• Odtwarzacz MP3 z czytnika kart micro SD (max. 32 Gb)
• Moc wyjœciowa 3W
• Radio FM z pamiêci¹ do 60 stacji
• Czysty i przyjemny dŸwiêk dla ucha
• Nawet do 4h pracy bez ³adowania akumulatora
• Waga 200g
• Gwarancja 2 lata

W bardzo atrakcyjnej cenie tylko 79z³ z VAT!

*Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Prosimy o wczeœniejszt kontakt czy produkt jest dostêpny.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Polecamy najlepszy i najszybszy internet w mieœcie KTX - szczczególy na
309-358-1276


Aktualnoœci | 318-755-2683 | 703-316-8297 | Serwis | 805-768-3131 | Uzyw. PC | 2153042581 | Kontakt | 7129417543


410-462-4133 | Wróæ do menu g³ównego