Kayýt ol Yardým 6366258785 Ajanda Bugünki Mesajlar

(954) 620-9171Top 20 Ýstatistikler
Son Mesajlar Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Turkiye'nin internet Cafecilere Ozel 1 Numaralý Sitesi ! Sitesine Hoþgeldiniz.
Eger sitemize yaptýðýnýz ilk ziyaretiniz ise, Lütfen öncelikle 8636769558 kriterlerini okuyunuz.
Forumumuzda bilgi alýþveriþinde bulunabilmeniz için öncelikle 3854854267 olmalýsýnýz.

Üye olmayanlar forumumuzda hiçbir þekilde aktivite uygulayamaz;
Konu açamaz, Mesaj yazamaz, Eklenti indiremez, Özel mesajlasamaz.
Forumumuzu tam anlamýyla kullanmak için üye olabilirsiniz...

Ýnternetcafeciler.Net
Forum Genel
Sadece yöneticilerin forum hakkýnda bilgilendirme yaptýðý bölüm..
34 390
Forum duyuru ve etkinlikleri bu bölümde yayýnlanacaktýr
22 333
541-689-9188 Ýnternet Cafeciler Platformu
Yýllarýný cafecilikte heba etmiþ tüm gönül dostlarýna..
(704) 309-8084 (32 Kiþi Ýçerde)
Söz sizde; düþüncelerinizi, eleþtirilerinizi ve çözümlerinizi burada paylaþabilirsiniz. Bu bölümdeki konular, yýllarca bu mesleðe gönül vermiþ veya verecek olanlar için rehber niteliðindeki konulardýr.
5,395 68,743
Bu iþe yeni baþlayan arkadaþlara yardým edelim..
yazan 480-425-7555
1 hafta önce (272) 400-2207
1,122 13,524
Kanunlar - Cezalar (7 Kiþi Ýçerde)
Mesleki kanunlar - Yaptýrýmlar ve maruz kaldýðýnýz tüm cezai iþlemler. Bu bölümde cezalar ve kanunlarý devlete ve yasalara uygun bir þekilde ele alabilir, alternatif üretebilir ve tartýþabilirsiniz.
1,117 17,806
Muhasebe (1 Kiþi Ýçerde)
Ödediðiniz vergiler, muhasebecilerin sizlerden aldýðý ücretler hakkýnda vs..
yazan 9173565816
2 Hafta önce son yazýlan Mesajý göster
20 233
7602524659
Yapacaðýnýz tüm alýþveriþlerden internetcafeciler.net sorumlu deðildir.
SATILIK ÝNTERNET CAFE (12 Kiþi Ýçerde)
Cafenizi devir etmek veya satmak istiyorsanýz buradan ilan verebilirsiniz.
Sadece malzemelerinizi satýyorsanýz lütfen 2.EL Satmak Ýstedikleriniz bölümünü kullanýnýz.
Devren Satýlýk Ýnternet Cafe...
Kafe Adý: Gold Ýnternet Cafe
Ýlçe / Ýl: Fatih/Ýstanbul
yazan granger
30-12-18 9096270514
3,785 19,625
2.EL SATMAK ÝSTEDÝKLERÝNÝZ (35 Kiþi Ýçerde)
2.el satmak istediðiniz eþyalarý burada paylaþabilirsiniz.
16,008 86,514
Sýfýr ürün satýþ bölümü.
Not: Bu bölümde üyeler hariç herkes paylaþýmda bulunabilir.
155 955
Almak Ýstedikleriniz (7 Kiþi Ýçerde)
Bu bölüme aradýðýnýz, almak istedikleriniz herhangi bir þeyin ilanýný býrakabilirsiniz.
yazan ArapHasan
2 Gün önce son yazýlan Mesajý göster
3,705 24,390
Bitcoin nedir, nasýl alýnýr, Bitcoin madenciliði nasýl yapýlýr?
18 176
740-887-1528 Tavsiyeler
Memnun kaldýðýnýz / tavsiye ettiðiniz tüm donanýmlarý tartýþabileceðiniz alan.
21 142
8049865249 (1 Kiþi Ýçerde)
Oyun aksesuarlarý.
12 132
Sistem Toplama Tavsiyeleri (1 Kiþi Ýçerde)
Donaným tavsiyelerinizi yazýn, merak ettiklerinizi sorun.
545 5,452
Markalarýn hazýr bilgisayar ürünleri hakkýnda tavsiyeler
henüz yok 0 0
Dizüstü bilgisayar alacaklar için en güncel tavsiyeler bu bölümde!
henüz yok 0 0
Güvenlik kameralarý, kayýt cihazlarý tavsiyeleri..
24-11-18 son yazýlan Mesajý göster
8 193
Að ürünleri tavsiyeleriniz..
4 35
Cep Telefonlarý Tavsiyeleriniz (1 Kiþi Ýçerde)
Cep telefonu ve akýllý cihazlar hakkýnda genel konular güncel haberler
410 2,883
719-764-9881 8078274319
Bilgisayar ve internet sorunlarý hakkýnda öneriler ve çözümler
Ýnternet Sorunlarý (3 Kiþi Ýçerde)
Ýnternet hizmetinizde yaþadýðýnýz tüm problemleri bu bölüme yazabilirsiniz.
yazan mavinet63
6 Gün önce son yazýlan Mesajý göster
264 2,193
2696892199 (31 Kiþi Ýçerde)
Tüm Cihazlarýnýz ile alakalý donaným sorunlarýný bu baþlýk altýnda açabilirsiniz.
Isýnma Sorunlarý (3/14) Performans Düþüklüðü (1/7)
hundredman (75/294) unface (1895/15678)
(431) 528-9915 (1819/15560) 
16,250 134,038
Yazýlým Sorunlarý (9 Kiþi Ýçerde)
Yazýlým sorunlarý ile yaþadýðýnýz tüm sorunlar / çözümler
5,427 39,985
Diskless Sistemler (7 Kiþi Ýçerde)
Diskless sistemler hakkýnda yardým ve destek alaný
yazan unalsvmmmm
15 Saat önce son yazýlan Mesajý göster
750 11,581
Tüm iþletim sistemleri hakkýnda soru veya sorunlarýnýzý bu baþlýk altýndan çözümleyebilirsiniz.
6 36
Cafe Programlarý (14 Kiþi Ýçerde)
Bildiginiz, bilmediðiniz YASAL olan bütün programlarý ve her türlü teknik konuda bildiklerinizi ve bilmedikleriniz paylaþma noktanýz.
Akýnsoft Cafe (1384/11684) TÝB Onaylý Filtreler (313/3023)
EnesCafe (1/231) 9144589271 (120/1206)
at-home (1478/12852) 5792306254 (238/1618)
5,536 45,932
Oyunlar
Oyunlar hakkýnda herþey
Oyunlar (7 Kiþi Ýçerde)
En son çýkan oyunlar ve oyunlar hakkýnda sorunlarýnýzý, bilgilerinizi burada paylaþabilirsiniz.
4,456 34,568
(713) 838-0956 (6 Kiþi Ýçerde)
Online oynanabilen tüm oyunlar hakkýnda herþeyi burada bulabilirsiniz
League Of Legends (133/1338) (860) 282-0802 (0/0)
World of Warcraft (11/37) Dota 2 (2/14)
CS:GO (2/14) 508-253-9965 (1/2)
5055579238 (0/0) Euro Truck Simulator 2 (1/4)
ZULA (6/101) 8128930706 (0/0)
425-660-9626 (12/118) (604) 538-2122 (0/0)
Warface (1/2) Empire Online (0/0)
Knight Online (330/2507) semibalked (90/576)
(815) 616-7676 (2/11) Legend Online (2/41)
Point Blank (16/88) (304) 666-8244 (203/1860)
Cabal Online (7/28) traily (164/833)
(385) 831-9543 (11/77) 
1,902 15,404
Online Oyunlar Sorunlarý (1 Kiþi Ýçerde)
Online Oyun Yardým Merkezi. Burada online oyunlarda yaþadýðýnýz sorunlarý paylaþabilirsiniz.
40 225
Popüler oyunlarýn sistem gereksinimleri ve sistem karþýlaþtýrmalarý
2 5
Mobil oyunlar için öneriler, tartýþmalý konular ve haberler
henüz yok 0 0
dogtrot (3 Kiþi Ýçerde)
Yeni çýkacak oyunlarý ve oyunlara eklenecek özellikleri burada paylaþabilirsiniz.
16-08-18 5409942393
105 794
Steam hakkýnda herþey, sorunlar problemler vs.
yazan BurnZ
16-12-18 son yazýlan Mesajý göster
6 48
yazan yankicafe67
08-12-18 son yazýlan Mesajý göster
1 1
(873) 388-7802 Off-Topic
Boþ zamanýnýzý öldüreceðiniz alan :)
Gündem ile ilgili haberleri, geliþmeleri veya içerikleri bu kategoriden inceleyebilirsiniz.
378 2,287
Arþiv Haberler (1 Kiþi Ýçerde)
Eski ve Deðerli haberleri burada paylaþalým. (Güncel haberler bölümündeki eski tarihli haberleride burada bulabilirsiniz.)
yazan Polat
07-01-17 son yazýlan Mesajý göster
512 3,780
Anasayfa'da gösterilen Haberler
28 29
Ben Böyle Düþünüyorum (3 Kiþi Ýçerde)
Her türlü fikir ve önerilerinizi burada paylaþabilirsiniz. Haber paylaþýmlarý yasaktýr.
yazan dejavu1978
20-12-18 son yazýlan Mesajý göster
4,681 56,285
619-684-9765 (3 Kiþi Ýçerde)
Biþey gördünüz, ama yukarýdaki kategorilerle alakasý yok. Orasý, burasý.
4,604 52,635
Hiç baþýnýza aðzýmýzý açýk býrakacak garip birþeyler geldi mi?
483 4,782
Ýster baþýnýza gelen komik bir olayý anlatýn, ister resim yollayin, ister bir yazi yazin hiç farketmez, biraz gülelim yeter.
2,813 29,309
5673083046 (3 Kiþi Ýçerde)
Burada Ödevlerimizi Paylaþalým
Ödev Ýstek (92/319) 
yazan Mestcafe
3 Hafta önce son yazýlan Mesajý göster
180 1,124
9569967613 (2 Kiþi Ýçerde)
Yayýnlarýmýzda gereksiz görülen, kurallara aykýrý olan ya da uzun süredir ilgi çekmeyen konulara buradan ulaþabilirsiniz.
yazan haldass
14-07-18 son yazýlan Mesajý göster
2,229 18,272
Ýþ verenler, eleman ilanlarýnýzý bu bölüm altýnda verebilirsiniz.
203 1,376
Ýþ arayanlar (1 Kiþi Ýçerde)
Ýþ arayanlar bu bölüm altýna, iþverenlerden iþ taleplerinizi yazabilirsiniz
yazan dejavu1978
10-11-18 son yazýlan Mesajý göster
582 3,079


Forum'da Neler Oluyor?
908-705-8863 8644321201: 273 (9 Kayýtlý Ve 264 Misafir Üye Bulunmaktadýr.)
'Kimler aktif' (Online) göster
Online Rekorumuz: 11,350 Üye Ýle 11-10-10 Tarihinde Saat 21:49 Gerçekleþmiþtir.
(816) 732-3491 Turkiye'nin internet Cafecilere Ozel 1 Numaralý Sitesi ! Ýstatistikleri
Turkiye'nin internet Cafecilere Ozel 1 Numaralý Sitesi ! Ýstatistikleri
Konular: 83,888, Mesajlar: 699,825, Members: 12,410
Son kayýt olan üyemiz hoþ geldiniz, (978) 760-2267

Yeni Mesaj içeriyor   Yeni Mesaj Var Yeni Mesaj içermiyor   Yeni Mesaj Yok Forum Kapatýlmýþtýr   Forum kapatýlmýþtýr